Utflyttning

Utflyttning

Uppsägning


Du har enligt hyreslagen 3 hela månaders uppsägningstid. Säger du upp din lägenhet den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober - december, och du kan alltså flytta till den 1 januari. Säger du upp din lägenhet den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november - januari, och då kan du flytta till den 1 februari. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum. Uppsägning ska lämnas skriftligen - du kan även maila och sedan inom en vecka komplettera med en uppsägning i original. Uppsägningstiden räknas från när vi mottog mailet. Uppsägning kan också skickas - då är det poststämpeln som gäller (senast den siste i månaden). 


Uppsägning Objekt


Om inget annat har överenskommits så måste du lämna din lägenhet senast klockan 10.00 första vardagen efter att ditt hyresavtal löpt ut. Alla nycklar ska återlämnas, även kopior du själv har gjort. Du skall lämna nycklarna till K Hem. De får inte överlämnas direkt till ny hyresgäst. Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage- och förrådsnycklar,nycklar till tvättlås, cykel- och barnvagnsrum med mera. 


Tidigare avflyttning


Om man funderar på annan inflyttning/utflyttning än kontraktdatum/uppsägningsdatum så är det helt och hållet en överrenskommelse hyresgästerna emellan. Tänk på att du är skyldig att hålla el under hela kontraktstiden. Antingen får ni göra en överenskommelse mellan er eller så får inflyttande hyresgäst ringa Vattenfall och ta över tidigare. Kontrollera också med ditt försäkringsbolag vad som gäller. 


Uppsägning dödsbo


Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en månad efter det att hyresgäst har avlidit, och att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare, och om dödsbevis bifogas så gäller en månads uppsägningstid. Annars är det tre månaders uppsägning.