För hyresgäster

Här hittar du infomation om ditt boende

Hyresinbetalningar


Vi skickar ut hyresavier kvartalsvis med tre månadsavier för nästkommande kvartal. Vid pågående hyresförhandlingar eller ombyggnationer kan avvikelser förekomma. Hyran skall betalas i förskott, senast den sista i varje månad. Det innebär till exempel att hyran för april månad skall vara oss tillhanda senast den sista mars. Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten. Får du problem att betala hyran - kontakta oss genast, så att vi tillsammans kan reda ut din situation. Om du har frågor om dina hyresbetalningar, saknar hyresavier eller vill bara ha ett OCR-nummer.


Respektera dina grannar


Använd ditt sunda förnuft. Låt din musik, radio och TV vara underhållning för Dig och inte dina grannar. Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela allt för högt. Ska du ha fest kan det vara bra att informera dina grannar om det i god tid. Gör ett trevligt besök eller sätt upp en lapp. Glöm heller inte att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande.


Förhindra inbrott


Hjälp till att förhindra inbrott. Ställ aldrig upp entrédörrar, lås alltid källardörrar och var uppmärksam på obekanta människor i din fastighet.


Rökning


Respektera vårt rökförbud i alla utrymmen. Det är många som besväras av passiv rökning, särskilt små barn.


Sopor och tidningar m.m.


Lämna dina sopor väl inslagna i våra sopkärl. Kasta ej kartonger m.m. i sopkärlen, de är till för hushållssopor. Glas, tidningar, förpackningar och papper lämnar du till återvinning eller i respektive kärl om fastigheten har källsortering.


Balkong


Skaka inte kläder, mattor och dylikt genom ditt fönster eller från din balkong. Sätt balkonglådor och dylikt på balkongräckets insida. Grilla inte på balkongen. Det kan vara mycket lockande under varma sommarkvällar, men grillning på balkong är inte tillåtet pågrund av brandrisken och stekoset.