Uppsägning

Uppsägning

 
 
 
 
Ja, jag vill säga upp min lägenhet
 
När uppsägningstiden löpt ut
Om möjligt innan uppsägningstiden löpt ut