Inflyttning

Inflyttning

Anmäl flyttning och adressändring


Enklast anmäler du ny adress genom att ringa Adressändring 020-97 98 99 eller gå in på www.adressandring.se


Anmäla El-abonnemang


Du måste flytta ditt befintliga eller teckna nytt el-abonnemang på din lägenhet. Blankett för detta erhålls här nedan eller i god tid kontakta kundtjänst på Vattenfall 020-82 00 00 eller gå in på www.vattenfall.se


Tillträda lägenheten


När du ska flytta in i din nya lägenhet har du rätt att tillträda bostaden klockan 12.00 inflyttningsdagen. Inträffar den en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller.


Anmärkningar på städningen


När du går in i din nya lägenhet ska den vara välstädad. Skulle du ha anmärkningar på städningen kontaktar du oss  omgående. Har du gjort upp med den föregående hyresgästen om att få flytta in före kontraktsdatumet kan du inte begära ersättning om lägenheten är dåligt städad.


Besiktning


Din lägenhet besiktigas i samband med eller innan du flyttar in. Skulle du ha synpunkter på besiktningen ska du omgående höra av dig till K Hem. Det kan också vara bra att känna till vilka som är de vanligaste skadorna i lägenheten när våra hyresgäster flyttar, så att du kan undvika onödig debitering den dagen du flyttar från din lägenhet. - Fettfläckar på tapet, skador i golv, sprickor i tvättställ, ostädade förråd, märken från husdjur, extrema kulörer på väggar, rökning (en nikotinskadad lägenhet är mycket dyr att sanera).


Nycklar


Du får normalt två lägenhetsnycklar när du flyttar in.


Förråd


De flesta lägenheter har separata förråd. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten. Förvara inte några värdefulla saker i förrådet så förebygger du inbrott. Ställ heller inte något direkt på golvet för att undvika fuktskador. Lås dina förråd även om du inte använder dem för att undvika att någon annan ställer in saker i dem. Den dagen du flyttar skall även förråden vara tomma och städade.